DRUŠTVO LIVARJEV SLOVENIJE skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije, Združenjem kovinskih materialov in nekovin ter Združenjem kemijske industrije organizira:

Seminar na temo »Varnost in varovanje zdravja delavcev«,

v četrtek, 4.4.2019 od 9. do 14. ure


OBVESTILO

Topomatika d.o.o. iz Zagreba nas je obvestila, da bo dne 7.03.2018 od 10-15 ure v Monshotelu, Pot za brdom 4 Ljubljana, potekala njihova 2. delavnica na temo uporabe optične 3D tehnologije v livarstvu.

Več informacij dobite na spletni strani GOM: http://www.gom-workshop.com/si/

 

VSEM ČLANOM

DRUŠTVA LIVARJEV SLOVENIJE

Datum: 15.02.2018

VABILO

Na redni letni Občni zbor Društva livarjev Slovenije, ki bo

v sredo, 28.02.2018 ob 12:00 uri v podjetju TERMIT d.d., Drtija 51, v Moravčah.

Obravnavali bomo naslednji dnevni red:

1. Otvoritev Občnega zbora in izvolitev delovnega predsednika
2. Izvolitev ostalih delovnih teles Občnega zbora:
      a) Verifikacijska komisija
      b) Zapisnikar
      c) Dva overovatelja zapisnika
3. Poročilo predsednice o delu Društva in finančnem poslovanju v letu 2017 s stališčem Nadzornega odbora
4. Program dela Društva livarjev Slovenije za leto 2018
5. Razno

Pred pričetkom Občnega zbora bo udeležence Občnega zbora pozdravil predsednik uprave TERMIT d.d., g. Anton Serianz, ki bon podal tudi kratko predstavitev podjetja. Potem bo sledil še ogled podjetja.  

Po končani seji Občnega zbora je predvideno tudi krajše neformalno druženje ob kosilu.

Prijazno prosimo vse direktorje podjetij - članic Društva livarjev Slovenije, da zagotovijo udeležbo vsaj enega delegata iz vsakega podjetja na Občnem zboru.

Vabljeni s stanovskim pozdravom SREČNO!

DRUŠTVO LIVARJEV SLOVENIJE

Predsednica

mag. Mirjam Jan-Blažič

Ad.1 

Občni zbor bo odprla predsednica Društva, ki bo predlagala tudi delovno predsedstvo.

Ad. 2

Delovni predsednik bo predlagal izvolitev ostalih delovnih teles.

Ad. 3

Pisno poročilo predsednice o delu Društva  in finančnem poslovanju v letu 2017 bo poslano direktorjem in kontaktnim osebam po elektronski pošti en teden pred Občnim zborom.

Ad. 4

Program dela Društva livarjev Slovenije za leto 2018 bo poslan direktorjem in kontaktnim osebam po elektronski pošti en teden pred Občnim zborom.

Ad. 5

Predlog za lokacijo Občnega zbora v februarju leta 2019 bo dogovorjen na sami seji.


 

Datum: 30.01.2017

80.  ŽIVLJENJSKI JUBILEJ  ČASTNEGA ČLANA DRUŠTVA,   dipl.ing. ERICHA NECHTELBERGERJA

Danes praznuje svoj 80. življenjski jubilej dipl. ing. Erich Nechtelberger, častni član Društva livarjev Slovenije, po udeležbi na našem livarskem posvetovanju v Portorožu  več desetletji, najbolj zvest udeleženec  te naše osrednje livarske prireditve, odličen poznavalec livarstva in strokovnjak ter izjemen stanovski kolega in prijatelj.

Po študiju metalurgije na visoki šoli za montanistiko v Leobnu se je leta 1962  zaposlil kot asistent v preizkusni livarni Avstrijskega livarskega inštituta v Leobnu. Leta 1979  je  bil imenovan za namestnika vodje Inštituta in leta 1983  za direktor za praktične livarske raziskave kot tudi direktorja Avstrijskega livarskega inštituta. Že od leta 1989  vodi rudarski svet za poklice  Republike Avstrije.

Leta 1989 se je upokojil, nakar je leta  2001 sprejel  funkcijo namestnika predsedujočega direktorja Društva avstrijskih livarjev, leta 2002 pa je  še  prevzel redakcijo osrednjega avstrijskega  livarskega časopisa » Giesserei-Rundschau. Že od 1965 leta dalje je  Erich Nechtelberger tudi  član Društva nemških livarjev. Vrsto let je v  njegovem delokrogu v ospredju lito železo in litoželezo z vermikularnim grafitom. Za posebne zasluge v livarstvu je leta  2010 prejel Bernhard-Osann medaljo  VDG- Društva nemških livarjev.

Iskrene čestitke in najboljše želje  ob visokem jubileju ter še veliko ustvarjalnih let in  tradicionalnih kontaktov  s Društvom livarjev  Slovenije.

                                     

 

REDAKCIJA LIVARSKEGA VESTNIKA

DRUŠTVO LIVARJEV SLOVENIJE

Glavni in odgovorni urednik

Predsednica

zasl. prof. dr. Alojz   Križman

mag. Mirjam Jan-Blažić


 

V nadaljevanju vam predstavljamo dva nova člana Društva livarjev Slovenije:

ISKRA ISD – LIVARNA d.o.o.

Z dnem 06.12.2016 je podjetje Iskra ISD – Livarna d.o.o. postalo novi član Društva livarjev Slovenije.

Iskra ISD – Livarna d.o.o. je podjetje ki združuje nosilne tehnologije tlačnega litja aluminijevih litin. Dolgoletna tradicija je izdelava tehnično zahtevnih delov za avtomobilsko industrijo in elektro industrijo.

Ključne kompetence so izdelava orodij, tlačno litje aluminijevih litin in mehanska obdelava ulitkov ter montaža teh delov v sklope.

Njihova glavna prednost je celovita ponudba tako simultanega inženiringa pri razvoju izdelka, konstrukcija in izdelava orodja, izvedba prvih vzorčenj oz. pilotne proizvodnje, serijske proizvodnje in mehanske obdelave. S pomočjo vpeljanih dobaviteljev in kooperantov za razne podsestave pa izvajajo tudi operacijo montaže končnih sklopov.

BENTOPRODUCT   d.o.o. iz Bosne in Hercegovine

Z dnem 14.10.2016 je podjetje BENTOPRODUCT d.o.o. iz Bosne in Hercegovine  postal novi član Društva livarjev Slovenije. BENTOPRODUCT je gospodarska družba, ki se ukvarja s proizvodnjo proizvodov na bazi visokokvalitetnega bentonita. Družba ima sedež v Banja Luki (Republika Srpska, BiH ), proizvodni obrat  pa  je v 80 km oddaljenem Šipovu, v neposredni bližini nahajališča surovine.  Na razpolago imajo surovinsko bazo od več kot 5 milijonov ton surovega bentonita, z vsebnostjo montmorilonita od 70 do 98 %. Inštalirana kapaciteta omogoča proizvodnjo od okoli 50.000 ton različnih proizvodov, posebno visoke kvalitete.

BENTOPRODUCT je regionalni leader v proizvodnji in prodaji na bazi bentonita na naslednjih petih različnih programih:

 

V sektorju livarstva nudijo skupino visokokvalitetnih mešanic BENTOPROCARBO in livarskega bentonita BENTOPRO-A. V preteklih treh letih obstoja podjetja dosežen nivo prodaje znaša cca. 22.000 ton finalnih proizvodov letno. Reference v tem sektorju so dobave naslednjim livarnam po državah:

 

Vsako livarno obdelujejo individualno in pri uvajanju proizvoda nudijo potrebno tehniško podporo s katero se zagotavlja pravilno vodenje procesa in optimizacija prilagojena pogojem, organizaciji vsake posamezne livarne.

BENTOPRODUCT d.o.o. prevzema odgovornost za organizacijo točne dobave proizvodov do livarne in posluje v skladu z integriranim management sistemom, ki vključuje: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Za program živilske industrije pa razpolagajo še s certifikati Halal in Košer.