Izdajatelj:

DRUŠTVO LIVARJEV SLOVENIJE
Lepo pot 6, p.p. 424
SI-1001 LJUBLJANA


Glavni in odgovorni urednik:

prof.dr. Alojz KRIŽMAN

Tehnično urejanje:

mag. Mirjam JAN-BLAŽIĆ

Uredniški odbor:

prof.dr. Alojz KRIŽMAN, Univerza v Mariboru
prof.dr. Primož MRVAR, Univerza v Ljubljani
prof.dr. Jožef MEDVED, Univerza v Ljubljani
doc.dr. Gorazd LOJEN, Univerza v Mariboru
prof.dr.ing. Andreas BÜHRIG-POLACZEK, Giesserei Institut RWTH Aachen
prof.dr. Peter SCHUMACHER, Univerza Leoben
prof.dr. Reinhard DÖPP, TU Clausthal
prof.dr. Josef SUCHY, AGH Krakov
prof.dr. Jaromir ROUČKA, Institut Brno
prof.dr. Branko BAUER, FSB Zagreb
dr.ing. Milan LAMPIČ, Fritz Winter, Stadtallendorf

Prevod v angleški jezik:

Marvelingua, Aljaž Seničar s.p.

Lektorji:

Angleški jezik:
Yvonne Rosteck, Düsseldorf

Slovenski jezik:
prof. Janina ŠIFRER