Seminar za železove in neželezove livarne: »Okoljevarstvena problematika za livarne«

17. junij 2022, Gospodarska zbornica, Ljubljana

 

Seminar za železove livarne: Cast iron and casting defects

28–29 junij 2022, Leoben, Avstrija

 

62. IFC PORTOROŽ 2022

14-16 September 2022, Portorož, Slovenija


Spletne/digitalne prijavnice:

 

GLAVNA POKROVITELJA IN SOORGANIZATORJA KONFERENCE 2022

UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

 

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

 

MEDIJSKI POKROVITELJI