Seminar za neželezne in železne livarne: »Digitalizacija procesov kakovosti v livarski industriji«,

8. marec 2023, Ljubljana, Slovenija