Seminar za neželezove livarne: »Vpliv nečistoč v ingotih in krožnem materialu na kakovost izdelkov in mehanske lastnosti«

8. december 2022, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta