Seminar za neželezove livarne: Tehnologija mazanja in vplivi mazanja na čistost ulitkov, površinsko napetost in efekte v nadaljnji uporabi ulitkov

11–12 maj 2022, Leoben, Avstrija