Seminar na temo
»Novosti in veljavna zakonodaja na področju okoljevarstvene problematike za livarne«

GZS, 14. 2. 2018