1.
Ion Alexandru Bacanu1
1Global Product Management of HA Group (DE)
INOVACIJSKA PLATFORMA ZA MEDNARODNO LIVARSKO INDUSTRIJO - KOMPETENČNI CENTER HA (HA CENTER OF COMPETENCE)

2.
David Hrabina1, Petr Filip2
1VESUVIUS GmbH FOSECO FOUNDRY DIVISION (DE)
2UNEX a.s. Slévárna (CZ)
NAPREDEK PRI LITJU JEKLENIH ULITKOV S CURKOM KOVINE Z IZLIVKOM

3.
Rok Markežič1, Nikolaj Mole1, Iztok Naglič2, Boštjan Markoli2, Roman Šturm1
1Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (SI)
2Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (SI)
NAPOVEDOVANJE SPREMINJANJA TRDOTE ORODIJ MED PROCESOM TLAČNEGA LITJA

4.
Anna Remišová1, Augustín Sládek1, Marek Bruna1
1 Univerza v Žilini, Fakulteta za strojništvo (SK)
MOŽNOSTI ZA ZMANJŠANJE REOKSIDACIJE V DOVODNIH SISTEMIH


1.
Ion Alexandru Bacanu1
1Global Product Management of HA Group (DE)

INOVACIJSKA PLATFORMA ZA MEDNARODNO LIVARSKO INDUSTRIJO - KOMPETENČNI CENTER HA (HA CENTER OF COMPETENCE)

Povzetek

Dobre ideje in novi razvoji v laboratoriju brez potrditve v praksi livarnam na začetku ne koristijo. Korist – in s tem uspeh – se pokaže šele, ko inovacije ustrezajo dejanskim potrebam livarn in jih je mogoče s primernimi stroji in sistemi na popoln način uvesti tudi v industrijskih pogojih.
Kot proizvajalec kemikalij za livarsko industrijo podjetje Hüttenes-Albertus (HA) deluje kot povezava med livarnami, ki imajo zahteve na področju litja, in proizvajalci strojev, ki zagotavljajo tehnične zmogljivosti. Na primer ko se razvija nova proizvodna linija za nov izdelek, k uspešni realizaciji projekta pripomore, če sodelujejo livarna, proizvajalci strojev in dobavitelj vezivnega sredstva ter spremljajo projekt od samega začetka. V nasprotnem primeru lahko pride do izgube dragocenega časa, ki je potreben za iskanje optimalne rešitve za izdelavo ulitka.
Kompetenčni center HA (ang. HA Center of Competence) kot sodelovalna platforma združuje vse sodelujoče v projektu. HA CoC je interna pilotna livarna, kjer lahko stranke in projektni partnerji preskusijo ter ocenijo ideje in razvoj v realnih pogojih, zasnovanih in prilagojenih potrebam, pričakovanjem ter zahtevam livarske industrije. Hitrejše uvajanje novih izdelkov na trg in njihovo uveljavitev neposredno v lastni proizvodnji, od procesa izdelave prototipov prek različnih proizvodnih faz vse do začetka proizvodnje, vključno s strokovnim usposabljanjem zaposlenih – to so možnosti, ki jih HA CoC nudi strankam.
Koncept in s tem prednost za stranke temelji predvsem na štirih stebrih: pilotna livarna, projektno sodelovanje, optimizacija procesne verige in usposabljanje zaposlenih HA po vsem svetu kot tudi strank in partnerjev (vključno z univerzami in raziskovalnimi ustanovami) z vsega sveta.
Ta platforma je odprta za interdisciplinarno sodelovanje z različnimi igralci v industriji litja kovin, od ponudnikov programske opreme do proizvajalcev opreme in livarn, z namenom razvoja in implementacije novih inovativnih procesov za livarne.
Inovativno delo v HA CoC ima dolgoročne učinke. Projekti in inovacije pomagajo pri oblikovanju prihodnosti in iskanju odgovorov na pomembne izzive našega časa, kot je varstvo okolja.

Ključne besede: inovacija, razvoj projektov, sodelovalna platforma


2.
David Hrabina1, Petr Filip2
1VESUVIUS GmbH FOSECO FOUNDRY DIVISION (DE)
2UNEX a.s. Slévárna (CZ)

NAPREDEK PRI LITJU JEKLENIH ULITKOV S CURKOM KOVINE Z IZLIVKOM

Povzetek

Tanki oksidni filmi se na površini tekoče kovine hitro tvorijo, ko so izpostavljeni ozračju. Talino ščitijo pred nadaljnjo oksidacijo ali obogatitvijo s plinom. Vendar pa postanejo ti površinski filmi krhki in se trgajo, nato pa se ujamejo v talino. Temperature taljenja večine oksidnih filmov so veliko višje od temperature taline, zato ostanejo trdne, ko se strdijo. Ti filmi plavajo zaradi vzgonskih sil, saj imajo manjšo gostoto kot staljena kovina, vendar je ta proces počasen zaradi njihove izjemno majhne velikosti (merijo samo nekaj nanometrov, volumna skoraj nimajo). Oksidni bifilmi, ki nastanejo v običajnem postopku litja, se nimajo časa dvigniti na površino. Med postopkom litja se razvijejo in strdijo. Za te bifilme je značilna visoka površinska aktivnost, zato zrastejo v večje nekovinske aglomeracije med postopkom strjevanja. Livarne zvišajo temperaturo litja v upanju, da bodo plinski mehurčki in z njimi povezane nečistoče plavali, vendar povišana temperatura litja ni koristna za kakovost ulitkov in videz lite površine.


3.
Rok Markežič1, Nikolaj Mole1, Iztok Naglič2, Boštjan Markoli2, Roman Šturm1
1Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (SI)
2Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (SI)

NAPOVEDOVANJE SPREMINJANJA TRDOTE ORODIJ MED PROCESOM TLAČNEGA LITJA

Povzetek

Orodja za tlačno litje so med obratovanjem izpostavljena cikličnim toplotnim in mehanskim obremenitvam, ki postopno vodijo do obrabe in nastanka poškodb na orodjih. Za zagotavljanje primerne trdote, trdnosti, žilavosti in mikrostrukturne stabilnosti orodij so ta pred začetkom uporabe ustrezno toplotno obdelana. Kljub temu pa prihaja med obratovanjem do neprestanega spreminjanja-razvoja mikrostrukture materiala, kar je posledica visokih obratovalnih temperatur in toplotnega utrujanja. Spreminjanje mikrostrukture vpliva na toplotno mehčanje in s tem na padec v trdoti materiala ter posledično zmanjšanje odpornosti orodij na obrabo in poškodbe. Poznavanje spreminjanja trdote orodij med procesom tlačnega litja je ključnega pomena za natančno napovedovanje obratovalne dobe in lokalizacije kritičnih mest že v fazi razvoja orodij. V članku je predstavljena novo razvita metoda za napovedovanje spreminjanja trdote orodij med procesom tlačnega litja. Metoda sloni na kinetičnem zakonu popuščanja, ki omogoča napovedovanje spreminjanja trdote na podlagi znanih toplotnih obremenitev. Uporaba metode je prikazana na primeru uporabe orodnega jekla za delo v vročem stanju Böhler W400 VMR (AISI H11), iz katerega je izdelano orodje, in tipičnega toplotnega obremenitvenega cikla pri tlačnem litju.

Ključne besede: tlačno litje, orodna jekla za delo v vročem stanju, toplotno mehčanje, kinetični zakon popuščanja, trdota


4.
Anna Remišová1, Augustín Sládek1, Marek Bruna1
1Univerza v Žilini, Fakulteta za strojništvo (SK)

MOŽNOSTI ZA ZMANJŠANJE REOKSIDACIJE V DOVODNIH SISTEMIH

Povzetek

Cilj te raziskave je analizirati procese reoksidacije v aluminijevih zlitinah. Zaradi visoke Cilj te raziskave je analizirati procese reoksidacije v aluminijevih zlitinah. Zaradi visoke afinitete vezave aluminija do kisika prihaja do oksidacije in posledično reoksidacije. Ta raziskava se osredotoča na zasnovo ulivnih sistemov z namenom zaviranja in kar največjega zmanjšanja procesov reoksidacije. Zasnova ulivnih sistemov velja za enega najpomembnejših vidikov, ki lahko zmanjšajo prisotnost reoksidacijskih produktov – bifilmov. Glavni vzrok za nastanek reoksidacije so turbulence med polnjenjem forme. S pravilno zasnovo posameznih delov dovodnega sistema je mogoče zmanjšati turbulence in zagotoviti neovirano polnjenje forme. Namen raziskave je poiskati inovativen pristop h konstrukciji dovodnih sistemov z uporabo nekonvencionalnih elementov, npr. naravnih tlačnih sistemov in vrtinčastih elementov. Še en cilj je opisati ta pojav med polnjenjem dovodnega sistema skozi vizualizacijo s pomočjo programske opreme za numerične simulacije ProCAST. S programsko opremo ProCAST je mogoče izračunati različne kazalnike, ki omogočajo boljšo kvantifikacijo smeri polnjenja.

Ključne besede: aluminijeve zlitine, reoksidacija, dovodni sistem, numerična simulacija, bifilm