Kontrolne metode na področju železovih litin in izdelava livarskih form in jeder oz. prototipov.