Seminar za livarne neželeznih zlitin:
»SODOBNI KONCEPTI NAČTROVANJA IN KONTROLE IZDELAVE MATERIALOV IN SKLOPOV«,
četrtek 6.12.2012,
Naravoslovnotehniška fakulteta.